Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 154/2011 от 2 декември 2011 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП