Mål C-284/07: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 18 december 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Portugal (Fördragsbrott – Direktiv 2005/51/EG – Offentlig upphandling – Upphandlingsförfaranden – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)