Cauza C-284/07: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 18 decembrie 2007 — Comisia Comunităților Europene/Republica Portugheză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2005/51/CE — Contracte de achiziții publice — Proceduri de atribuire a contractelor — Netranspunerea în termenul stabilit)