Lieta C-284/07: Tiesas (septītā palāta) 2007. gada 18. decembra spriedums — Eiropas Kopienu Komisija/Portugāles Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2005/51/EK — Publiskā iepirkuma līgumi — Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras — Netransponēšana noteiktajā termiņā)