Kohtuasi C-284/07: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 18. detsembri 2007 . aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/51/EÜ — Riigihange — Hankemenetlused — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)