Întrebare scrisă E-0920/09 adresată de Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Comisiei. Situaţia musulmanilor Ahmadiyya în Pakistan