Bank Melli Iran/Consiliul Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 16 noiembrie 2011. # Bank Melli Iran împotriva Consiliul Uniunii Europene. # Recurs - Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive îndreptate împotriva Republicii Islamice Iran în scopul de a împiedica proliferarea nucleară - Înghețarea fondurilor unei bănci - Lipsa notificării unei decizii - Temei juridic - Dreptul la apărare. # Cauza C-548/09 P. TITJUR