Regulamentul (CE) nr. 7/2007 al Comisiei din 8 ianuarie 2007 de modificare a restituirilor la export în sectorul laptelui și produselor lactate