Impactul acordurilor de parteneriat economic (APE) asupra dezvoltării Rezoluția Parlamentului European din 5 februarie 2009 referitoare la impactul acordurilor de parteneriat economic (APE) asupra dezvoltării (2008/2170(INI))