Въздействие на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) върху развитието Резолюция на Европейския парламент от 5 февруари 2009 г. относно въздействието на споразуменията за икономическо партньорство (СИП) върху развитието (2008/2170(INI))