Regulamentul (CE) nr. 1157/2009 al Comisiei din 27 noiembrie 2009 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2402/96, (CE) nr. 2058/96, (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 955/2005, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1918/2006, (CE) nr. 1964/2006, (CE) nr. 1002/2007, (CE) nr. 27/2008, (CE) nr. 1067/2008 și (CE) nr. 828/2009 în ceea ce privește datele de depunere a cererilor și eliberarea licențelor de import în 2010 în cadrul contingentelor tarifare pentru cartofii dulci, fecula de manioc, manioc, cereale, orez, zahăr și uleiul de măsline și de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 382/2008, (CE) nr. 1518/2003, (CE) nr. 596/2004 și (CE) nr. 633/2004 în ceea ce privește datele de eliberare a licențelor de export în 2010 în sectoarele cărnii de vită, cărnii de porc, ouălor și cărnii de pasăre