Fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (versiune codificată) ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 iunie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (versiune codificată) (COM(2008)0026 — C6-0045/2008 — 2008/0009(COD))