Cauza T-144/02: Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 12 iulie 2007 — Eagle și alții/Comisia Comunităților Europene ( Personal angajat în întreprinderea comună JET — Aplicarea unui statut juridic diferit de cel al agenților temporari — Despăgubire pentru prejudiciul material suferit )