Regulamentul (CE) nr. 1101/2007 al Comisiei din 21 septembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume