Cauza T-531/20: Acțiune introdusă la 21 august 2020 – Wolf Oil/EUIPO – Rolf Lubricants (ROLF)