Kohtuasi T-531/20: 21. augustil 2020 esitatud hagi – Wolf Oil versus EUIPO – Rolf Lubricants (ROLF)