Întrebare scrisă E-1809/09 adresată de Daniel Caspary (PPE-DE) Comisiei. Reglementarea experimentelor pe animale prin Directiva europeană privind produsele cosmetice şi Regulamentul REACH