Eliminarea discriminărilor în materie de tarife și condiții de transport ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 ianuarie 2008 privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 11 privind eliminarea discriminării în materie de tarife și condiții de transport, în aplicarea articolului 79 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare — Aspecte privind transportul (COM(2007)0090 — C6-0086/2007 — 2007/0037A(COD))