Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1570 al Comisiei din 22 octombrie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul specialităților tradiționale garantate [„Czwórniak staropolski tradycyjny” (STG)]