Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 februarie 2008 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat) (11272/6/2007 — C6-0354/2007 — 2005/0246(COD))