Zadeva C-618/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 13. septembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber)– Združeno kraljestvo) – Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions (Predhodno odločanje – Prosto gibanje oseb – Člen 45 PDEU – Akt o pristopu iz leta 2003 – Priloga XII, poglavje 2 – Možnost države članice, da odstopi od člena 7(2) Uredbe (EU) št. 492/2011 in člena 7(3) Direktive 2004/38/ES – Poljski državljan, ki ni dopolnil neprekinjenega obdobja dvanajstih mesecev registriranega dela v državi članici gostiteljici)