Întrebare scrisă E-2205/09 adresată de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Comisiei. Ajutor financiar pentru construcția de drumuri agricole