Comunicare a Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul european - Informaţii financiare privind Fondurile Europene de Dezvoltare