Întrebare scrisă E-2363/07 adresată de Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Comisiei. Anchetă asupra pieţei berii în Grecia