Comunicare a Comisiei către Parlamentul european, către Consiliu şi către Comitetul economic şi social european privind informaţiile ştiinţifice în era digitală: acces, diseminare şi păstrare {SEC(2007)181}