2007/742/CE: Decizia Comisiei din 9 noiembrie 2007 privind stabilirea criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru pompe de căldură acționate electric, pompe de căldură acționată cu gaze și pompe de căldură cu absorbție acționată cu gaze [notificată cu numărul C(2007) 5492] (Text cu relevanță pentru SEE )