Regulamentul (CE) nr. 805/2007 al Comisiei din 10 iulie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume