Acțiunea comună 2008/485/PESC a Consiliului din 23 iunie 2008 de modificare și de prelungire a duratei de aplicare a Acțiunii comune 2007/405/PESC privind misiunea de poliție a Uniunii Europene organizată în cadrul reformei sectorului de securitate (RSS) și interfața sa cu justiția în Republica Democrată Congo (EUPOL RD Congo)