Padomes Vienotā rīcība 2008/485/KĀDP ( 2008. gada 23. jūnijs ), ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2007/405/KĀDP par Eiropas Savienības policijas misiju saistībā ar drošības sektora reformu (DSR) un tās saikni ar tiesiskuma jomu Kongo Demokrātiskajā Republikā ( EUPOL RD Congo )