Nõukogu ühismeede 2008/485/ÜVJP, 23. juuni 2008 , millega muudetakse ja pikendatakse nõukogu ühismeedet 2007/405/ÜVJP julgeolekusektori reformi alase Euroopa Liidu politseimissiooni ja selle õigusalase kontaktüksuse kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (EUPOL RD Congo)