Cauza C-117/06: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 octombrie 2007 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Kammergericht Berlin) — Procedură inițiată de Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus (Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor și entităților care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii — Înghețarea de fonduri și de resurse economice — Regulamentul (CE) nr. 881/2002 — Articolul 2 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (1) — Interdicția de a pune resurse economice la dispoziția persoanelor enumerate în anexa I la acest regulament — Domeniu de aplicare — Vânzarea unui bun imobil — Contract încheiat înainte de înscrierea unui dobânditor pe lista care figurează în anexa I menționată — Cerere de transcriere a transferului de proprietate în registrul cadastral ulterioară acestei înscrieri)