Odločba Komisije z dne 12/09/2008 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.5288 - GMR INFRASTRUCTURE (MALTA) / ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN / INTERGEN) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)