Rozhodnutie Komisie z 12/09/2008 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5288 - GMR INFRASTRUCTURE (MALTA) / ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN / INTERGEN) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)