Komisijas 12/09/2008. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.5288 - GMR INFRASTRUCTURE (MALTA) / ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN / INTERGEN) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)