12/09/2008 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5288 - GMR INFRASTRUCTURE (MALTA) / ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN / INTERGEN)Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)