Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 12/09/2008) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5288 - GMR INFRASTRUCTURE (MALTA) / ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN / INTERGEN) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)