Komisjoni otsus, 12/09/2008, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5288 - GMR INFRASTRUCTURE (MALTA) / ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN / INTERGEN) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)