Notificări prevăzute la articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen) – Obligația resortisanților țărilor terțe de a își semnala prezența pe teritoriul unui stat membru în temeiul articolului 21 litera (d)