Oznámení podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006 , kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob – Schengenský hraniční kodex – Povinnosti státních příslušníků třetích zemí hlásit svoji přítomnost na území jakéhokoliv členského státu podle čl. 21 písm. d)