Întrebare scrisă E-002675/11 Proinsias De Rossa (S&D) adresată Comisiei. Exodul creierelor în sectorul sanitar dinspre țările în curs de dezvoltare