Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) z 13. februára 2007.