Esimese Astme Kohtu otsus (viies koda), 13. veebruar 2007.