Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Värde- och försörjningskedjans utveckling i ett europeiskt och globalt sammanhang