Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Vývoj hodnotového a dodávateľského reťazca v európskom a globálnom kontexte