Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Väärtus- ja tarneahela areng Euroopa ja globaalses kontekstis