Regulamentul (CE) nr. 1140/2007 al Comisiei din 1 octombrie 2007 privind autorizarea temporară a unei noi utilizări a unui aditiv deja autorizat în furaje (Text cu relevanță pentru SEE)