Întrebare scrisă E-5062/09 adresată de Nikolaos Chountis (GUE/NGL) Comisiei. Practici comerciale neloiale