Întrebare scrisă E-4974/09 adresată de David Campbell Bannerman (EFD) Comisiei. Clauze și condiții ale acordurilor de asociere ale UE