Sancțiuni aplicate angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală ***I Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a sancțiunilor la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe cu ședere ilegală (COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))