Regulamentul (CE) nr. 32/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume